Báo cáo Thực tập tốt nghiệp – CĐ Đ,ĐT 16

Báo cáo Thực tập tốt nghiệp – CĐ Đ,ĐT 16

Các bạn hoàn thiện báo cáo theo mẫu hướng dẫn viết báo cáo TTTN.

Thời gian: 8h30, thứ 5 ngày 14/3/2019.

Địa điểm: F 6.2

Comment (1)

  • Đoàn Thanh Tú Reply

    test

    09/03/2019 at 8:56 chiều

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *