Điểm thi Học kỳ 2, năm học 2018 – 2019

Điểm thi Học kỳ 2, năm học 2018 – 2019

Cập nhật điểm Thực tập tốt nghiệp lớp CĐ Đ,ĐT 16ĐTE+G.

Các bạn lưu ý thời gian phúc khảo cho từng học phần.

STTLớpHọc phầnLần 1Lần 2Thời gian phúc khảo
01CĐ Đ, ĐT 16Thực tập tốt nghiệpXem8h30 thứ 4, ngày 20/03 – F6.2
02CĐ Đ, ĐT 17ATH Điện tử công suất
03CĐ Đ, ĐT 17BTH Điện tử công suất
04CĐ Đ, ĐT 17C Điện tử công suất
05CĐ Đ, ĐT 17C TH Điện tử công suất
06CĐ Đ, ĐT 17CĐA Điện tử công nghiệp
07CĐ ĐKTĐ 17BĐA Điện tử công suất
08CĐN ĐTCN 18BKỹ thuật cảm biến
09CĐN ĐTCN 17BĐA Điều khiển công nghiệp
10CĐN ĐTCN 17BMD PLC
11CĐN SCMT 16AMD SCBN
12CĐN SCMT 16BMD SCBN

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *