Lịch sinh hoạt TTTN

Lịch sinh hoạt TTTN

Chào các bạn.

Để thuận lợi cho các bạn trong thời gian nghỉ lễ, nhóm TTTN sẽ sinh hoạt vào 9h00, sáng thứ 5 ngày 4/1/2018 tại F 6.10.

Lịch sinh hoạt mới: 14h00, thứ 5 ngày 4/1/2018 tại C 7.3

Các bạn sắp xếp có mặt đầy đủ.

Chúc các bạn kỳ nghỉ lễ vui vẻ!

Bình luận

comments

Share this post